Ouderraad

Wat doet de Ouderraad:

Binnen onze groep hebben ook 2 ouders plaats in de groepsraad. Zij behartigen binnen onze groep de belangen van de ouders van onze jeugdleden. Eens in de ca 6 weken zijn zij aanwezig bij de groepsraden. Ook kunnen zij als contactpersoon fungeren bij klachten of problemen van ouders van jeugdleden die zij liever niet met de desbetreffende staf of het bestuur willen of kunnen bespreken. Natuurlijk hebben de ouders ook altijd een luisterend oor voor positieve gedachten. Zij zullen de klachten, problemen of nieuwe ideeën dan bespreken binnen de groepsraad en in overleg met hun zal er dan actie worden ondernomen om de klachten, problemen of ideeën binnen de desbetreffende speltakken op te lossen of uit te voeren. Het bestuur zal de oplossing uitvoeren, de ouders zijn alleen het klankbord. Daarnaast zullen zij vanuit hun eigen beleving als ouder, het bestuur adviseren bij allerlei zaken.

 

Contact:

Op dit moment hebben de volgende ouder zitting in ons bestuur en kunt u altijd contact met hem opnemen wanneer daar aanleiding voor is;

 

  • Jacco van de Brake (ouder van een Bever en van een Welp)

 

Wij zoeken nog een 2e ouder!

 

Natuurlijk zijn zij ook via de mail te bereiken