Geschiedenis CDF

Rudy Lammers, april 2000

Begin februari 1960 was de eerste samenkomst van de leden van de op te richten Zwarte Dassen patrouille in de pastorie van de Goede Herder in de Tobias Asserlaan nr.1 in Tilburg.
Aanwezig waren Aalmoezenier Jaques Kruunenberg, Rudi Lammers en de aanstaande leden Huub Rutten, Ben Hustege (geinstalleerde verkenners) en de 6 nieuwelingen: Ben Mooren, Tjeerd de Jong, Dick Melker, Rogier van Meerendonk, Piet Krens en Joris IJzerman.
Met de training werd begonnen op woensdagavond en zaterdagmiddag. Op 1 april 1960 werd de Zwarte Dassen patrouille door het Hoofdkwartier van de verkenners erkend. Mentor Rudi Lammers werd geïnstalleerd op 19 april waarna door hem drie eerstegenoemde nieuwelingen werden geinstalleerd. De andere drie nieuwelingen werden die dagen daarna geinstalleerd. Wij mogen een stal aan de Reeshofdijk gebruiken voor onze activiteiten. Met de renovatie werd begonnen. Het terrein werd door ons gebruikt voor het houden van weekend kampen en in de grote vakantie werd het eerste zomerkamp gehouden op dit terrein. Voor het leiden van dit kamp was door het H.K. in Den Haag een volmacht afgegeven op naam van P.L. Huub Rutten.

De Franse missionaris Charles de Foucauld, waarnaar onze groep is vernoemd 

In Oktober 1960 werd gestart met 3 zwarte dassen patrouilles en 1 welpenhorde. Als groepsnaam werd gekozen Charles de Foucauld. De horde werd genoemd naar Abbe Huvelin (een Kapelaan in Parijs). Omdat er reeds zwarte dassen in gebruik waren, werd er voor de welpen gekozen voor een zwarte das met een groene bies. In 1961 werd het zomerkamp gehouden bij de IJzeren Man in Vught. Er gingen 3 Zwarte Dassen patrouilles en 1 horde mee op kamp. Met de start in oktober 1960 wordt besloten de Zwarte Dassen op te heffen en samen met de welpen als groep door te gaan. De verkennerstroep krijgt de naam “Toearegs” (een nomadenstam in Noord-Afrika waar Charles de Foucauld veel contact mee heeft gehad).

 

De zwarte dassen worden omgeruild tegen de das met de groene bies en het naambandje wordt vervangen door de bandjes Charles de Foucauldgroep en Toearegs. Voor de grote vakantie in 1962 kregen we het bericht van de heer Voskes, dat hij de stal zelf nodig had. Hij wilde het gebouw als woonhuis gebruiken. In 1962 was het zomerkamp in Brokel en Schaft met de hele groep (1 verkennerstroep en 1 horde welpen). Wij mochten voor de binnen activiteiten op zaterdagmiddag achtereenvolgens gebruik maken van het oude postkantoor aan de Lange Nieuwstraat, de bovenverdieping van een niet meer gebruikte school naast de kerk in de Schans. Na enkele jaren wordt een tweede verkennerstroep en welpenhorde opgericht. De naam van de troep wordt Tammarasset (een plaatsje in Noord-Afrika waar Charles de Foucauld ook kwam) en de horde kreeg de naam St. Cyr. In 1963 is het zomerkamp in Mierlo met de hele groep. In 1964 wordt het zomerkamp met de hele groep gehouden in Heeze. Van 24 t/m 31 juli 1965 is het zomerkamp met de hele groep in Bergeijk.

 

In 1966 wordt er een reunieweekend gehouden op het terrein Mariahoeve aan de Gilzerbaan met alle leiders en ex-leiders.

De Tammarasset mag voor hun activiteiten een stal met het omliggende terrein gebruiken. Het terrein lag aan de Dongense weg (nu de Rueckertbaan waar ons huidige gebouw staat). In 1966 is het zomerkamp in Biezemortel met de hele groep. In 1967 gaan we weer met de hele groep op kamp in Lierop. Dit is het laatste kamp waar ik als kampleider meeging. We mogen van de Paters van de Rooie Pannen het gebouw “De Oliemeulen” aan de Reitsehoevestraat voor de groep gebruiken. Op 23 april 1968 krijg ik tijdens het kampvuur op het terrein aan de Rueckertbaan “De Gouden Jacobstaf” toegekend.. Een onderscheiding van de Nationale Padvindersraad voor het verdienstelijk maken voor de verkennersbeweging gedurende een groot aantal jaren. Op zaterdag 16-09-1968 wordt de troep Toearegs opgedeeld in de afdelingen senioren en junioren.

 

In 1969 wordt een start gemaakt om voor de oudere verkenners een Rowan-afdeling op te richten. De aanstaande leiders voor deze afdeling gaan de cursus rowanleider volgen. Na het slagen voor deze cursus worden de volmachten aangevraagd voor de chefs: Rudi Lammers, Ad Spijkers en Chris Otten. Van het Hoofdkwartier komt het bericht dat de afdeling is ingeschreven als R.A. 210. Zaterdag 18 oktober 1969 vindt de installatie van R.A. 210 plaats op het kerkplein van de Goede Herder. De Hoofdkwartier Commissaris van de Rowans was hier speciaal voor naar Tilburg gekomen. De Rowans plaatsten, omdat er voor de Oliemeulen niets bijgebouwd mocht worden, een zogenaamde stacaravan voor hun activiteiten en materialen.

 

Ons 10-jarig bestaan hebben we nog in de Oliemeulen kunnen vieren. Alle groepen van het district Tilburg konden een weekend bij ons doorbrengen om met de wedstrijden voor de patrouilles mee te doen. De welpen mochten zondagochtend komen voor hun wedstrijden. Doordat de Oliemeulen op de monumentenlijst kwam, moesten wij hier ook weer weg. We kregen de noodlokalen van Willem II-H.B.S. en het terrein aan de vijver bij station Tilburg-West, om het gebouw neer te zetten.

 

Geschreven i.v.m. de nieuwbouw die door Rudy op 1 april 2000 aan de Rueckertbaan werd geopend.