Contributie

Algemeen:

Onze vereniging kent een contributie die per kwartaal vooraf moet worden voldaan.

Deze bedraagt voor de alle speltakken (tot en met Explorers) vanaf 1-1-2016 € 30,00 per kwartaal.

Deze contributie moet worden voldaan middels een automatische incasso (machtiging). De incasso wordt rond de 3de dag van de maanden januari, april, juli en oktober uitgevoerd.

Bij grote achterstanden in de betaling wordt de incasso over gedragen aan een deurwaarde en de kosten daarvan zijn voor rekening van de debiteur.

 
Wat wordt er zo al van betaald:
Van de contributie is € 5,00 per kwartaal nodig om de contributies te betalen aan de regio en aan scouting Nederland. We hebben kosten voor aflossing van de hypotheek en verzekering van het gebouw. Ook het gebouw moet worden verwarmd en het licht moet ook branden. Schoonmaak (waaronder BAT) en reperaties zijn ook noodzakelijk.

Tevens zijn wij continu bezig om het gebouw te verbeteren waardoor de veiligheid wordt vergroot en de kinderen meer plezier hebben bij onze vereniging. Ook allerlei belastingen moeten worden betaald en die zijn niet mis (bv ong € 1000 gemeentelijke belastingen). De contributie voor inbraak alarm en de rechtstreekse doormelding naar de brandweer kost ook veel geld. Dat is een greep uit de vaste kosten.

Naast deze kosten hebben we ook de kosten voor de kinderen. We geven geld uit aan drinken, kampeermateriaal, weekenden enz. U ziet de contributie wordt goed besteed.
 
Contact:
Voor vragen kunt u je een mail sturen naar de penningmeester 
 
Scouting The Challenge doet ook mee aan de Tilburgse Meedoen Regeling en ook voor Stichting Leergeld kunnen wij de facturen maken. Voor meer informatie kunt u mailen met Frans van Ham (Voorzitter)