Verhoging contributie per 1 januari 2016

Beste ouders en leden,

het is bijna zover. In de Algemene Leden Vergadering van mei 2015 is besloten om de contributie per 1 januari 2016 na 8 jaar te verhogen naar 30 euro per kwartaal. Dit werd noodzakelijk om uit de vaste kosten te kunnen komen zonder de speltakken tekort te doen. De incasso’s worden hier op aangepast.

Voor leden die betalen via de “meedoen regeling” van de gemeente Tilburg, zal dit betekenen dat er over het jaar een kleine bijbetaling zal moeten plaatsvinden. Dit kan in overleg met onze penningmeester.

Frans van Ham namens het bestuur.

news_icon

Comments are closed.